Posts Tagged ‘ 25 بهمن ’

25 بهمن ماه روز پیروزی ملت ایران بر حاکم دیکتاتورش رسید.


یادم می آید آن روزی را که در راهپیمایی بزرگ ملت ایران بر علیه خامنه ای دیکتاتور شرکت کردم. هنوز آن شور و هیجان را می توان مشاهده کرد. اما مسائلی که ایرانیان از کرد ، بلوچ ، فارس، ترکمن،لر، ترک، آذزی و دیگر قومیتها از آن رنج می برند تبعیض و ظلم هایی است که از اول انقلاب بر آنها وارد شد. از ترکمن ها بگویم که همواره مورد آزار و اذیت و نگاه قومیتی قرار گرفتند و یا از بلوج ها و یا کردها و یا لرها و بهتر بگویم که چگونه مردم تهران ، مشهد و دیگر شهرهای بزرگ را که اکثریت فارس را تشکیل می دهند را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. از تمامی مردم ایران از تمامی قومیتها ، از تمامی پیروان اسلام ، مسیحیت ،بهائیت، یهودیت و .. ، از زن و مرد ، کودک ، جوان ، از همه ملت ایران به عنوان یک ایرانی تقاضا می کنم که امروز را مغتنم شمرده و در تظاهرات بر علیه دیکتاتور زمان(دشمن دین و آئین )و به طور کل دشمن انسانیت شرکت کرده و نگذاریم دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

Advertisements