بایگانیِ سپتامبر 2010

مرگ بر دیکتاتور


امشب همه با هم ساعت ۲۲ فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر می دهیم

Advertisements

farar az iran


salam be hame dustan. man va hamsaram tunestim az iran farar konim va alan dar noqteh iy kharej az iran dar salamat va amniyat hastim.